Geriyə

Video mühazirələr

Video mühazirələr

Mühazirə 1

İzlənilməyib

ADDIM 1 - TƏMİZLƏMƏ

İzləməyə başla

Mühazirə 2

İzlənilməyib

ADDIM 2 - GÖZ ƏTRAFINDA DƏRİYƏ QULLUQ

İzləməyə başla

Mühazirə 3

İzlənilməyib

ADDIM 3 - AKTİVLƏŞDİRMƏ

İzləməyə başla

Mühazirə 4

İzlənilməyib

ADDIM 4 - NƏMLƏNDİRMƏ

İzləməyə başla